728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ม็อบค้านทำเหมืองแร่ทุ่งคาฮาเบอร์

ม็อบค้านทำเหมืองแร่ทุ่งคาฮาเบอร์


ม็อบค้านทำเหมืองแร่ทุ่งคาฮาเบอร์
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ค้านทำเหมืองแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ทบทวนธรรมาภิบาล
วันที่ 4 พ.ย. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ประเทศไทย ตัวแทนนักศึกษา และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมแล้วประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุนหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นตรวจสอบถึงธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์(THL)ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานเหมืองแร่ ในพื้นที่ต. นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรเหมืองแร่ กล่าวว่า สาเหตุที่มายื่นหนังสือในวันนี้ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุ่งคารับทราบถึงข้อเท็จจริงของการทำสัมปทานของทุ่งคาฮาเบอร์  โดย บริษัท ทุ่งคำในฐานะบริษัทลูก ได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่บนพื้นที่ 1,300 ไร่ ในภูทับฟ้า จ.เลย ตั้งแต่ปี 2545 พบว่าตลอด 10 ปี ที่ทำมานั้น มีชาวบ้าน 100 คน ได้รับสารพิษ ทั้ง สารหนู สารปรอทตกค้างในร่างกาย

ล่าสุด ทุ่งคำได้รับสัมปทานเหมืองแร่ อีก 106 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 30,000 ไร่ ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ในอ.วังสะพุง จ.เลย แต่บริษัทเคลื่อนย้ายแร่กลับมาถลุงบริเวณภูทับฟ้าอีก ทั้งที่สัมปทานเดิมหมดอายุไปแล้ว ทำให้ชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติให้ยับยั้งการผลิต เพราะมีผลกระทบจากสารพิษต่างๆ ในร่างกายที่เกินค่ามาตรฐาน  นอกจากนี้ ครม. ยังให้ทุ่งคำไปศึกษาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่จัดทำEHIAนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฎทางทุ่งคาฮาเบอร์ กลับรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าการทำEHIAผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อย

“สาเหตุที่ต้องมา เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของTHL รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และหลังจากนี้จะติดตามว่าบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงใด เพื่อจะรวมตัวไปเรียกร้อง รวมถึงเตรียมยื่นหนังสือให้สถานทูตเยอรมนี เพื่อร้องเรียนเรื่องธนาคารดอยซ์แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารจากเยอรมนีในฐานะผู้ให้เงินกู้กับทุ่งคาฮาเบอร์เพื่อดำเนินธุรกิจ”นายเลิศศักดิ์ กล่าว

นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวภายหลังเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ว่า  ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มร้องเรียนแล้ว แต่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นเพียงศูนย์กลางของการซื้อขายเท่านั้น ไม่มีหน้าที่กำกับดูแลทุ่งคาฮาเบอร์โดยตรง และขณะนี้หุ้นของทุ่งคาฮาเบอร์ถูกพักการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
---Advertisement---