728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย คุมเข้มโฆษณาสินค้าเกินจริง

จังหวัดเลย คุมเข้มโฆษณาสินค้าเกินจริง

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว

จังหวัดเลย คุมเข้มโฆษณาสินค้าเกินจริง
นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ จำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรง ทั้งตามร้านค้าและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้า ตลอดจนสถานีวิทยุบางแห่งที่โฆษณาโอ้อวดเกินความจริง โดยเฉพาะน้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ เช่น โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรืออวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถลดความอ้วนทำให้ผิวขาวนายสุวิทย์กล่าวอีกว่า ในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์อาหารจพวกน้ำผลไม้ เครื่องดื่ม

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน จัดอยู่ในประเภทอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาหรือผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ สามารถบ..าบัด บรรเทาหรือรักษาโรคได้จริง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือแอบใส่เลขอย.ปลอม รวมถึงไม่ได้ขออนุญาตโฆษณา ซึ่งเมื่อผู้บริโภคนำมารับประทานจะพบว่าไม่ได้ผล เนื่องจากเป็นเพียงการโฆษณาเกินจริง ส..านักงานสาธาณสุขเลยจึงสั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังการจ..าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างเกินจริงอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

---Advertisement---