728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผวจ.เลยร่วมออกจังหวัดเคลื่อนที่ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว

ผวจ.เลยร่วมออกจังหวัดเคลื่อนที่ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว


ผวจ.เลยร่วมออกจังหวัดเคลื่อนที่ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว
ผู้ว่าฯเลยร่วมออกจังหวัดเคลื่อนที่ หวังประชาชนใช้บริการทั่วถึงทุกหย่อมหญ้า เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านบ้านเพิ่ม
หมู่ 1 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มาตั้งเต็นท์บริการให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการหลายหน่วยงาน เนื่องจากศาลากลางหรือศูนย์ราชการที่ตั้งอยู่ตัวเมือง อยู่ห่างไกลจากชาวบ้านมากเกินไป เวลาจะไปติดต่อราชการแต่ละครั้งก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงลงพื้นที่มาเปิดหน่วยบริการดังกล่าวในพื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านจะได้ใช้บริการได้ทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว จากนั้นทราง ผวจ.ได้ร่วมกัน มอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับดำรงชีพ แก่ผู้สูงอายุ มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนครอบครัวยากจน ตลอดจนเยี่ยมชม โครงการต่างๆของอำเภอผาขาว และชมหน่วยงานที่ตั้งเต็นท์เปิดบริการให้กับชาวบ้าน


---Advertisement---