728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ

เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ


เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย โดยมีพนักงาน ประชาชน เยาวชนและผู้สูงวัยที่มีใจรักการปั่นเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าว ซึ่ง เทศบาลได้จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานและรักการเดินทางมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ “Loei car free day” ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย และคนในจังหวัดเลย 


ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเส้นทางการปั่น เริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ไปตามถนนสายต่างๆ ถนนเจริญรัฐ ถนนชุมสาย ถนนนกแก้ว ถนนจรัสศรี กราบนมัสการพระใหญ่วัดพุทธสามัคคี (วัดดอย) มูลนิธิสว่างคีรีธรรามจังหวัดเลย ชมความงามของวิหารพุทธชยันตีเทวสถานแปดเซียนและกราบพระพุทธชินราชจำลอง และปั่นจักรยานกลับถึงเทศบาลเมืองเลย ซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นการปั่นจักรยานมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ

VDO


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---