728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลยสำรวจภูบ่อบิด เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

จ.เลยสำรวจภูบ่อบิด เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่


จ.เลยสำรวจภูบ่อบิด เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะสำรวจข้อมูลและสภาพโดยรวมของภูบ่อบิด เพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ห่างใจกลางเมืองเพียง 4 กิโลเมตร

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเลย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย , เทศบาลเมืองเลย , องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลนาอาน และองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา " ภูบ่อบิด " อำเภอเมืองเลย ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ในจังหวัดเลยภูบ่อบิด เป็นภูเขาหินปูนสูงประมาณ 520 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ในพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์ ติดต่อตำบลนาอานและเขตเทศบาลเมืองเลย ปัจจุบันมีสภาพเป็นวนอุทยาน เนื้อที่ประมาณ 4,300 ไร่ เขตติดต่อ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชนเทศบาล มีพืชพรรณลักษณะป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีถ้ำและหน้าผาที่สวยงามหลายแห่ง มีสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ลิง ค่าง อีเห็น ไก่ป่า งูเห่า งูจงอาง ค้างคาว กระรอก นก และผีเสื้อต่างๆ เป็นสถานที่เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติและการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองของจังหวัดเลยได้ครอบคลุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมและลงพื้นที่สำรวจสภาพภูบ่อบิดแล้ว ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ได้สรุปร่วมกันว่า จะนำเสนอแผนงาน “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูบ่อบิด “ มีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ จังหวัดเลย , องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ , หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช กรมป่าไม้ ,องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยในส่วนแรก จังหวัดจะต้องขอความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ รวมทั้งทางเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูบ่อบิด จุดพักนักท่องเที่ยวและจุดชมวิว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จะสนับสนุนเครื่องจักรในการดำเนินการและเทศบาลเมืองเลย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าการขอใช้พื้นที่ จะได้รับอนุญาตในเดือนธันวาคมนี้และในระยะต่อไป หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่โดยรอบ ก็จะเข้ามามีส่วนในการร่วมพัฒนาและปรับปรุงให้สอดรับกันต่อไป


VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
---Advertisement---