728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ทต.ภูเรือ แถลงข่าวลอยกระทงปลอดเหล้าและสารเสพติด

ทต.ภูเรือ แถลงข่าวลอยกระทงปลอดเหล้าและสารเสพติด


ทต.ภูเรือ แถลงข่าวลอยกระทงปลอดเหล้าและสารเสพติด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย ได้เปิดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงภูเรือ ไร้แอลกอฮอลล์และสารเสพติด ประจำปี 2556 “ ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2556 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลภูเรือ โดยมีนายภูวไนย วิจิตรปัญญา นายกเทศบาลตำบลภูเรือ นายพิษณุ คล้ายทิม รองนายกฯ นางสาวรมรุจี สุขสม ผู้ประสานงานส่วนกลาง สสส. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน

นายภูวไนย วิจิตรปัญญา นายกเทศบาลตำบลภูเรือ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลภูเรือ ได้จัดงาน ประเพณีลอยกระทง “สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงภูเรือ ไร้แอลกอฮอลล์และสารเสพติด ประจำปี 2556 อย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยได้รับความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน เป็นอย่างดี จนประสพความสำเร็จ ในปีนี้จึงได้จัดประเพณีลอยกระทงไร้แอลกอฮอลล์และสารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ และยังเป้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอภูเรือและจังหวัดเลย เทศบาลตำบลภูเรือและคณะกรรมการจึงออกประกาศข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติในงานดังกล่าว ห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และสารเสพติดทุกชนิด ภายในงานและสถานที่ราชการโดยเด็ดขาดนางสาวรมรุจี สุขสม ผู้ประสานงานส่วนกลาง สสส. เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลภูเรือ เป็นต้นแบบอย่างที่ดี ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงไร้แอลกอฮอลล์และสารเสพติด ที่ได้รับความร่วมมือจาก หน.ส่วนราชการ ชาวบ้าน และนักเรียน จนประสพความสำเร็จ ทาง สสส.จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งมาสนับสนุนการจัดงาน และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเรือ ในช่วงวันงานลอยกระทง ซึ้งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงไร้แอลกอฮอลล์และสารเสพติด ระหว่างวันที่ วันที่ 15-17 พ.ย.2556 ณ หน้าเทศบาลตำบลภูเรือ---Advertisement---