728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ชาวบ้านวังสะพุงร้องศาลปค.เพิกถอนประทานบัตรเหมืองทอง

ชาวบ้านวังสะพุงร้องศาลปค.เพิกถอนประทานบัตรเหมืองทอง


ชาวบ้านวังสะพุงร้องศาลปค.เพิกถอนประทานบัตรเหมืองทอง
ศาลปกครอง 25 พ.ย.- ชาวบ้านราว 300 คน จาก 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในนามกลุ่มรักษ์บ้านเกิด เดินทางมาศาลปกครอง เพื่อยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพิกถอนประทานบัตรเหมืองทอง บริษัททุ่งคำจำกัด และใบอนุญาตโลหกรรมของบริษัททุ่งคำ 

สาเหตุของการร้องขอครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสารไซยาไนต์ในกากแร่ที่เก็บไว้ในบ่อบริเวณต้นน้ำเหนือหมู่บ้านจากการทำเหมือนแร่ทองของบริษัททุ่งคำ ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังพบสารหนู แคดเมียมแมงกานีสเกินมาตรฐาน พร้อมกับออกประกาศให้ประชาชนงดบริโภคสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วย ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนจากการบริโภค และจากการตรวจสอบหาสารไซยาไนท์ ปรอท ตะกั่วในเลือดของชาวบ้าน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ยังพบว่า มีสารไซยาไนท์ สารปรอทในเลือดเกินมาตรฐานเช่นกัน

หลังการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตัวแทนของชาวบ้านจะเดินทางไปยื่นคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมด้วย.-สำนักข่าวไทย  

---Advertisement---