728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย เอาจริงจัดระเบียบ สถานบันเทิง-ร้านเกมส์

จ.เลย เอาจริงจัดระเบียบ สถานบันเทิง-ร้านเกมส์

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว

จ.เลย เอาจริงจัดระเบียบ สถานบันเทิง-ร้านเกมส์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอบายมุขและจัดระเบียบสังคมจังหวัดเลย สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม ออกตรวจสถานบริการบันเทิง หอพักนักเรียนนักศึกษา ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแหล่งมั่วสุม ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองเลย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นช่วงเวลาเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เพราะมีสภาพอากาศหนาวเย็น ธรรมชาติสวยงาม นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าเยือนจังหวัดเลยมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ จังหวัดเลยจึงได้วางมาตรการป้องกันปราบปรามอบายมุข และจัดระเบียบสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดเลยการออกตรวจป้องกันปราบปราม และจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเลยในครั้งนี้ มีกำลังผสม ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวม 200 คน แบ่งชุดออกปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการและหอพัก บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, หอพักบริเวณโดยรอบวิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิค, สถานบริการบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองเลย, ร้านเกมส์ ร้านบริการอินเตอร์เน็ต, ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย

---Advertisement---