728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อบจ.เลยร่วม รพ.บ้านแพ้วผ่าต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศล

อบจ.เลยร่วม รพ.บ้านแพ้วผ่าต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศล


อบจ.เลยร่วม รพ.บ้านแพ้วผ่าต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศล
อบจ.เลย ร่วมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       นายวิโจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย
       
       นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ทำการคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกให้กับประชาชนจังหวัดเลย ทั้ง 14 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการนัดผ่าตัด จำนวน 1,325 ราย
       


       ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นเกียรติในการดำเนินงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จึงได้ทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วีดีโอจากคุณ : Dumrong Rakjanyawong
อบจ.เลย ร่วมกับร.พ.บ้านแพ้วผ่าตัดต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศล---Advertisement---