728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ปศุสัตว์ จ.เลย ออกตรวจฟาร์มไก่ไข่ อ.เชียงคาน จ.เลย

ปศุสัตว์ จ.เลย ออกตรวจฟาร์มไก่ไข่ อ.เชียงคาน จ.เลย


ปศุสัตว์ จ.เลย ออกตรวจฟาร์มไก่ไข่ อ.เชียงคาน จ.เลย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นำโดยนายจำลอง พงศ์ธนพันธุ์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายนวฤทธิ์ ศิริหล้า สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมนายอภิเดช จันทริมา 


สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายอานนท์ สิงห์สถิตย์เจ้าพนักงานสัตวบาล และเจ้าหน้าที่ ซีพี ออกตรวจฟาร์มไก่ไข่ เก็บ สวอปไก่ไข่ จำนวน 4 ฟาร์ม ฟาร์มละ 4 ตัวอย่าง จำนวน 20 ตัว และตรวจเอกสารการเข้า-ออก ฟาร์ม ตรวจความสะอาดในฟาร์มและบริเวณรอบๆ ฟาร์มไก่ไข่ ในพื้นที่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยปศุสัตว์จังหวัดเลย
---Advertisement---