728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ข้าราชการและประชาชน จ.เลย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข้าราชการและประชาชน จ.เลย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ข้าราชการและประชาชน จ.เลย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการและกรรมการเหล่ากาชาด ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ผศ.นารี  ชาติมาลากร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ  นายทรงศักดิ์  พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางเสาวภา  ไชยวงศ์ หัวหน้างานพัสดุ ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดเลย

          ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรักษาพระอาการประชวร เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 นั้น  เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้น จังหวัดเลย ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ  บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดเลย

          โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ศาลยุติธรรม องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร.

ภาพโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
ข่าวจาก  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
---Advertisement---