728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.เลย มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นายกฯ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.เลย มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นายกฯ


คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.เลย มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นายกฯ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลยและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลยมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรี


ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนรับดอกไม้จากนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย และนางสมใจ ดีอินทร์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย คณะกรรมการและตัวแทนองค์กรสตรีจังหวัดเลยเพื่อเป็นกำลังให้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทำงานบริหารประเทศต่อไป โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ทุ่มเททำงานให้กับประเทศชาติอย่างสุดกำลังความสามารถควรที่จะให้กำลังใจ ท่านพยายามทำงานในเรื่องการบริหารให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ ที่จะไม่ไปก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---