728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ทุกข์คนเหมืองที่เมืองเลย

ทุกข์คนเหมืองที่เมืองเลย


ทุกข์คนเหมืองที่เมืองเลย
'จังหวัดเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม' แค่ฟังชื่อก็ทำให้หลายคนอยากไปเยือน โดยเฉพาะจุดขายของจังหวัดคือ 'ทะเลภูเขา' ที่โอบล้อมประชาชนในเมืองนี้เอาไว้ และเมื่อมีภูเขา ย่อมมีแร่ธาตุและทรัพยากรที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผืนดิน ทำให้นักลงทุนและพ่อค้าแร่ต่างหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วของเมืองเลยแห่งนี้ จะอุดมไปด้วยทรัพยากรและสินแร่ใต้ดิน ทำให้เกิดความต้องการขุดเอาแร่เหล่านี้ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

จากรายงานของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เมื่อเดือนกันยายน 2553 พบว่า เกือบร้อยละ 7 ของพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,140,994 ไร่ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยมีเหมืองที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 42 เหมือง แบ่งเป็นเหมืองที่เปิดทำการ และกำลังขอต่ออายุประทานบัตรจำนวน 35 แห่ง สิ้นสุดอายุทำเหมืองแล้ว 7 แห่ง กระจายอยู่ใน 7 อำเภอ จาก 14 อำเภอของจังหวัดเลย และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเลย รวมเนื้อที่กลายเป็นเหมืองไปแล้วทั้งสิ้น 6,753 ไร่ ซึ่งอำเภอวังสะพุงเป็นพื้นที่ที่มีการยื่นขอทำเหมืองแร่มากที่สุด และยังมีพื้นที่ที่มีการลักลอบขุดแร่เถื่อนในเขตหลายตำบลอีกด้วย

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1119
---Advertisement---