728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ภาคเอกชนมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวที่จังหวัดเลย

ภาคเอกชนมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวที่จังหวัดเลย


ภาคเอกชนมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวที่จังหวัดเลย
ภาคเอกชนมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือชาวจังหวดเลย ที่อากาศเริ่มหนาวเย็น อุณหภูมิช่วงเช้าลดลงต่ำกว่า 20 องศา ในขณะที่ยอดภูอุณหภูมิใกล้ 10 องศา (11 พย.56น.) ที่หอประชุมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว ที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557 


ซึ่งมีเป้าหมายมอบเสื้อผ้าห่ม ให้กับ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด และจังหวัดภาคเหนือ 7 จังหวัด ที่มีอากาศหนาวเย็นมาก จำนวน 100,000 ตัว ในส่วนของจังหวัดเลย คณะผู้บริหารกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นำเสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 9,000 ตัว มอบให้จังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวทั้ง 14 อำเภอ นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ เครื่องสูบน้ำ ให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย เพื่อไว้ใช้ในราชการ ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เป็นภาคเอกชนองค์กรแรก ของปี 2556 ที่เข้ามาสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดเลย ที่ประสบความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ขณะนี้อากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเลยจะหนาวเย็นในช่วงเช้า อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ (11 พย.) ที่อำเภอภูกระดึง 17.0 องศา และบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือที่ ยอดภูหลวง วัดได้ 11.5 องศา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะผู้บริหารกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุก ที่จะนำเสื้อผ้าห่มกันหนาว ไปส่งมอบให้กับอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเลย ต่อไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
---Advertisement---