728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กิจกรรมรักป่า รักหนาว ที่ จ.เลย

กิจกรรมรักป่า รักหนาว ที่ จ.เลย


กิจกรรมรักป่า รักหนาว ที่ จ.เลย
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมรักป่า รักหนาว ที่ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดขึ้นควบคู่กับช่วงการท่องเที่ยวฤดูหนาว ซึ่งนอกจากผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูเรือแล้ว  ยังจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ควบคู่กันไป

โดยกิจกรรมรักป่า รักหนาวของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จะให้ผู้ที่ไปเยือนร่วมกันใช้หนังสติกยิงเมล็ดพันธุ์พืช ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น  เพื่อช่วยกันปลูกป่า  ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึง  โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหน้าผา บริเวณผาโหล่นน้อย ผาชำทอง และผ้าหญ้าไผ่   
             


สำหรับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตามยอดภูในพื้นที่จังหวัดเลย โดยที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุณหภูมิวัดได้ 12 องศาเซลเซียส, ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือวัดได้ 13 องศาเซลเซียส และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง วัดได้ 13 องศาเซลเซียส

---Advertisement---