728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ภูบ่อบิด แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเลย

ภูบ่อบิด แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเลย


ภูบ่อบิด แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเลย
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เปิดเผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.เลย) ได้มีการดำเนินการในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงภูบ่อบิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่มีความประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

        โดยการพัฒนาและปรับปรุง ภูบ่อบิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อพท. ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย ได้เชิญทุกภาคส่วนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ และสำรวจพื้นที่ภูบ่อบิด เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาและปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

        สำหรับภูบ่อบิดนั้นมีพื้นที่บางส่วนอยู่เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลย และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ชัยพฤกษ์ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของวนอุทยานภูบ่อบิด โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,375 ไร่ ซึ่งการที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภูบ่อบิดทั้งห้องน้ำ ถนนทางเข้า จุดชมวิว ขั้นบันได ปรับปรุงถ้ำพระ รวมทั้งการก่อสร้างพระพุทธรูปปางเมืองเลยบนยอดภูจะต้องดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนและนโยบายของกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานฯ ซึ่งมติที่ประชุมให้ 6 หน่วยงาน จัดทำโครงการร่วม ประกอบด้วย อพท. , สำนักงานจังหวัดเลย , อบจ.เลย , อบต.ชัยพฤกษ์ , วนอุทยานภูบ่อบิด และเทศบาลเมืองเลย เสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติกรมป่าไม้ต่อไป

        ทั้งนี้การขึ้นภูบ่อบิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศน์สามารถขึ้นได้ 2 ทาง คือ ขึ้นทางสำนักสงฆ์ไตรสวรรค์ บ้านภูบ่อบิด อำเภอเมืองจังหวัดเลย และสำนักสงฆ์ภูบ่อบิด ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย หากขึ้นทางสำนักสงฆ์ไตรสวรรค์ จะเป็นทางขั้นบันไดปูนขึ้นไปประมาณ 700 เมตร

        หลังจากนั้นก็จะเป็นทางเท้าเดินขึ้นไป สองข้างทางก็จะสัมผัสธรรมชาติ ไม้ดอกตามธรรมชาติ กล้วยไม้ดิน เห็ดนานาชนิด และสมุนไพรต่างๆ ยิ่งสูงยิ่งสัมผัสอากาศเย็นสบาย และจุดชมวิวที่สัมผัสกับสายหมอก หน้าผา และแนวทิวเขา มีจุดพักเป็นระยะๆ ส่วนอีกจุดที่สำคัญ คือ ที่เป็นจุดนมัสการพระพุทธรูป ที่ถ้ำแดง ผจญภัยสุดตื่นเต้นที่ถ้ำลอด ก่อนถึงยอดภูบ่อบิด นมัสการพระพุทธบาทที่ยอดภู เก็บภาพบรรยากาศ วิวธรรมชาติและภาพแบบพาโนรามาของอำเภอเมืองเลย และอากาศที่เย็นสบายท่ามกลางสายหมอกสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินบนยอดภูบ่อบิดได้

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---