728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เอราวัณ ทำ MOU 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

เอราวัณ ทำ MOU 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


เอราวัณ ทำ MOU  4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมอำเภอเอราวัณ จ.เลย ได้มีพิธีลงนามข้อบันทึกตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในชุมชน จำนวน 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเอราวัณ นายแพทย์วิชัย ผลิตนนท์เกียรติ ผอ.โรงพยาบาลเอราวัณ นายพิศณุ คล้ายทิม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย หน.ส่วนราชการ เทศบาล อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน กว่า 300 คน ร่วมลงนามข้อตกลงรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในชุมชน

   นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเอราวัณกล่าวว่า ตลอดช่วงปี พ.ศ.2555-2556 อำเภอเอราวัณ จ.เลย ได้ดำเนินงาน รณรงค์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในชุมชน โดยจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน (งานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ) ในพื้นที่ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ และตำบลผาอินแปลง จนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ในชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมอย่างยั้งยืน

   ในวันนี้จึงได้ขยายโครงการรณรงค์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน จาก 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน เป็นอย่างดี ทำให้ ปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุและการดื่มแอลกอฮอลล์ ลดน้อลงไป พร้อมยังได้มอบป้ายขนาดใหญ่ “ ขออภัยงานนี้ปลอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด”  ให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปติดตั้งทั่วจุดภายในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้มีการลงนามข้อบันทึกตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในชุมชน จำนวน 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
---Advertisement---