728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , แขวงการทางเลยที่ 1 เสนอทำถนนหน้า ม.ราชภัฎเลย จาก 4 เป็น 6 เลน บรรจุในแผนงบปี 57

แขวงการทางเลยที่ 1 เสนอทำถนนหน้า ม.ราชภัฎเลย จาก 4 เป็น 6 เลน บรรจุในแผนงบปี 57


แขวงการทางเลยที่ 1 เสนอทำถนนหน้า ม.ราชภัฏเลย จาก 4 เป็น 6 เลน บรรจุในแผนงบปี 57
จากกรณีปัญหาจราจรถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางหลวงหมายเลข 201 จังหวัดเลย ช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหนึ่งในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวง แขวงการทางเลยที่ 1 จึงได้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการแก้ไข เนื่องจากถนนสายนี้ นักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัย ไปยูเทิร์น ซึ่งมันเป็นระยะกระชั้นชิด ทำให้นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ดร.สมเกียรติ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1 กรมทางหลวงเปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้มีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โครงการนี้ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณปี 2557 ลักษณะโครงการเป็นรูปแบบการมี สี่แยกไฟแดงเพิ่มขึ้นมา และเพิ่มช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร จะทำให้การสัญจรไปมาสะดวก และมีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2557


ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า บริเวณหน้า ม.ราชภัฏเลย เป็นบริเวณที่มีการจราจรแออัด ภาคเช้า ภาคกลางวัน ภาคเย็น เพราะฉะนั้น ในแต่ละวันก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก ในนามของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษา ประชาชนทุกคน ขอขอบคุณกรมทางหลวง ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1 ที่ได้อนุเคราะห์งบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณกล่าว

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---