728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ทต.ด่านซ้าย จัดงานเดิน - วิ่ง มินิมาราธอนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

ทต.ด่านซ้าย จัดงานเดิน - วิ่ง มินิมาราธอนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557


ทต.ด่านซ้าย จัดงานเดิน - วิ่ง มินิมาราธอนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย เปิดเผยว่า "เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย" เทศบาลตำบลด่านซ้าย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชนของท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จัดโครงการเดิน - วิ่ง ด่านซ้ายมินิมาราธอนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

โดยมีการจัดประเภทการแข่งขันดังนี้
- การแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- การแข่งขันแบ่งเป็นกลุ่ม ชาย 6 กลุ่ม หญิง 6 กลุ่ม

สำหรับค่าสมัครเด็กและเยาวชน เสียค่าสมัคร 30 บาท หรือสมัครพร้อมรับเสื้อที่ระลึก 180 บาท ประชาชนทั่วไป เสียค่าสมัคร 50 บาท หรือสมัครพร้อมรับเสื้อที่ระลึก 200 บาท

นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อปลูกฝังนิสัยด้านการออกกำลังกาย พร้อมส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส และหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดและเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่วยผู้ป่วยและผู้ประสบภัยต่างๆ จึงขอเชิญชวน เยาวชน และประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง ด่านซ้ายมินิมาราธอนต้านยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 ณ บริเวณเส้นทางถนนรอบอำเภอด่านซ้าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล ด่านซ้าย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4289-1231 , 0-4289-1254

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---