728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อ.ด่านซ้าย เตรียมความพร้อมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

อ.ด่านซ้าย เตรียมความพร้อมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557


อ.ด่านซ้าย เตรียมความพร้อมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
อำเภอด่านซ้าย เตรียมความพร้อมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 นายสมทิพย์ งามรัตนกุล นายช่างแขวงการทางเลยทื่ 2 (ด่านซ้าย) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอด่านซ้าย ในการดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านซ้าย ได้มีมติเห็นชอบ แผนบูรณาการร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - วันที่ 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ที่ผ่านมา จังหวัดเลย มีสถิติอุบัติเหตุช่วง 6 วัน เทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุรวม 19ครั้ง บาดเจ็บ 23 คนเสียชีวิต2คน จากพื้นที่อำเภอเชียงคาน 1 คน และ วังสะพุง 1 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด เป็นต้น

สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2557 แขวงการทางเลยที่ 2(ด่านซ้าย)ได้นำ มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาใช้ในการดำเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบด้วย อำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยในการใช้รถและถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ, บริการข้อมูลทางหลวงและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว , เป็นศูนย์รายงานสภาพการจราจรและรายงานอุบัติเหตุ , มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง, เป็นจุดบริการน้ำดื่ม/กาแฟ โดยได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลฯ ดังนี้

1. ศูนย์การรายงาน สำนักงานแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตั้งอยู่หน้าสำนักงานฯ
2. จุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ตั้งอยู่หน้าพระธาตุศรีสองรัก
3. หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ตั้งอยู่ที่สำนักงานแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4. จุดบริการร่วมบริเวณสามแยกบ้านโป่งชี ตั้งอยู่ที่สำนักงานหมวดการทางด่านซ้ายที่ 2
5. จุดบริการร่วมบริเวณสามแยกบ้านโคกงาม ตั้งอยู่ที่สำนักงานหมวดการทางด่านซ้ายที่ 3

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการประชาชน โทร.0-4289–1637 หรือ แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โทร. 0–4289–1228, 0-4289–1333 ต่อ 19 หรือติดต่อหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---