728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ททท.ชวนร่วมเปิดกรุขอมพันปี นครที่สาปสูญแห่ง “ปราสาทภูเพ็ก” จ.สกลนคร

ททท.ชวนร่วมเปิดกรุขอมพันปี นครที่สาปสูญแห่ง “ปราสาทภูเพ็ก” จ.สกลนคร


ททท.ชวนร่วมเปิดกรุขอมพันปี นครที่สาปสูญแห่ง “ปราสาทภูเพ็ก” จ.สกลนคร
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชมรมพยัคฆ์ภูเพ็ก กำหนดจัดเทศกาลท่องเที่ยวปราสาทภูเพ็ก และจัดแสดงแสง สี เสียงและนาฏกรรมพื้นบ้าน “อรดีมายา...ตำนานปุฮาณปราสาทภูเพ็ก” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2556 ณ ปราสาทภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อประชาสัมพันธ์ปราสาทภูเพ็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ ที่ให้ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี

       ปราสาทภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร เป็นศาสนสถานสร้างในยุคขอมเรืองอำนาจ ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวปี พ.ศ. 1743 - 1763 โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาภูเพ็ก เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน สูงจากระดับน้ำทะเล 520 เมตร ถือเป็นปราสาทที่มีความยาวที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นปราสาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่าปราสาทหินพนมรุ้ง (350 เมตร) และปราสาทนครธม ของกัมพูชา (209 เมตร) มีบันไดขอมโบราณขึ้นสู่ตัวปราสาท จำนวน 495 ขั้น ถือเป็น 1 ใน 5 ของปราสาทศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่มีความเชื่อโบราณว่าเป็นประตูมิติทางกาลเวลาที่จะสามารถเดินทางไปสู่ดินแดนเทพเจ้า โดยมีรูปร่างเหมือนเขาพระสุเมรุ ตามคติในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อให้เห็นดวงอาทิตย์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังค้นพบว่าปราสาทภูเพ็กมีการใช้สุริยะปฏิทิน (ปฏิทินมหาศักราชของขอมโบราณ) เป็นปฏิทินที่ใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์เข้ามาช่วยในการคำนวณหาวันสำคัญที่จะประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ไปยังราศีต่างๆ
       
       ปราสาทภูเพ็กยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตำนานอุรังคนิทาน ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมสาวกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย เสด็จมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนคร ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันสร้างปราสาทระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ไว้ว่าเป็น “ตำนานอุรังคนิทาน ปราสาทอรดีมายา” (เรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งกันสร้างปราสาทระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้เสร็จภายในคืนเดียว เพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุให้สถิตย์เป็นศรีแก่เมือง โดยฝ่ายหญิงนั้นใช้กลอุบายแต่งกายยั่วยวนลวงชายหนุ่มให้หลงไหล จนทำให้ฝ่ายชายสร้างปราสาทไม่สำเร็จ)
       
       นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กล่าวว่า “ปราสาทภูเพ็กเป็นปราสาทที่มีความสำคัญ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ดาราศาสตร์ และความเชื่อ โดยมีความมหัศจรรย์ที่น่าค้นหาอยู่มากมาย จึงขอชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส พร้อมร่วมย้อนรอยตำนานขอมที่มีมานานกว่าพันปี ชมการแสดงแสง สี เสียง ที่มีความไพเราะของบทเพลง ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย ความตระการตาของฉากที่ผนวกวัฒนธรรมขอมโบราณและวัฒนธรรมล้านช้างเข้าไว้ด้วยกัน ในการแสดงชุด “อรดีมายา...ตำนานปุฮาณปราสาทภูเพ็ก” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นอกจากนั้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ยังมีกิจกรรมการชมดาวหาง ISON ที่จะขึ้นทางทิศตะวันออกของพระธาตุภูเพ็ก พิธีประพรมน้ำพุทธมนต์ รับวัตถุมงคล ของที่ระลึก และชมปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ "ปฏิบัติการกาลิเลโอ" (Operation Galileo) โดยอาจารย์สรรสนธิ บุญโญทยาน นักพิภพวิทยา และทีมงาน “พยัคฆ์ภูเพ็ก”
       
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเส้นทางการเดินทางได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) โทร.0-4271-1773 หรือชมรมพยัคฆ์ภูเพ็ก โทร.08-1670-8624 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) โทร.0-4251-3490-1
---Advertisement---