728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , นายกเล็กเมืองเลย "พัฒนาภูบ่อบิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว"

นายกเล็กเมืองเลย "พัฒนาภูบ่อบิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว"


นายกเล็กเมืองเลย "พัฒนาภูบ่อบิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว"
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดยการพัฒนาและปรับปรุง "ภูบ่อบิด" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะท่องเที่ยวแบบสัมผัสสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม 

ทางจังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองเลย เชิญทุกภาคส่วน หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ และสำรวจพื้นที่ภูบ่อบิด เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาและปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ภูบ่อบิด มีพื้นที่บางส่วนอยู่เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลยและอบต.ชัยพฤกษ์ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของวนอุทยานภูบ่อบิด ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,375 ไร่ 

สำหรับการขึ้นภูบ่อบิด เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ สามารถขึ้นได้ 2 ทาง คือขึ้นทางสำนักสงฆ์ไตรสวรรค์ บ้านภูบ่อบิด อ.เมือง จ.เลย และสำนักสงฆ์ภูบ่อบิด ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย หากขึ้นทางสำนักสงฆ์ไตรสวรรค์ จะเป็นทางขั้นบันไดปูนขึ้นไปประมาณ 700 เมตร หลังจากนั้นก็จะเป็นทางเท้าเดินขึ้นไป สองข้างทางก็จะสัมผัสธรรมชาติ ไม้ดอกตามธรรมชาติ กล้วยไม้ดิน เห็ดนานาชนิดและสมุนไพรต่างๆ ยิ่งสูงยิ่งสัมผัสอากาศเย็นสบาย และจุดชมวิว ที่สัมผัสกับสายหมอก หน้าผา และแนวทิวเขา มีจุดพักเป็นระยะๆ อีกจุดที่สำคัญ คือ ที่เป็นจุดนมัสการพระพุทธรูป ที่ถ้ำแดง 

---Advertisement---