728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เลยเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้ง สส.

เลยเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้ง สส.


เลยเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้ง สส.
จากการที่รัฐบาลประกาศยุบสภา และทาง กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเลยว่า เรื่องนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดเลยแล้ว โดยได้มีการประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดเลยมีเขตเลือกตั้งจำนวน 4 เขต

 นอกจากนั้นได้มีการสำรวจอุปกรณ์การเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เราได้สำรวจไว้แล้ว ส่วนที่ขาดเหลือก็ได้ขอไปยัง กกต.กลาง ในวันที่ 16 ธ.ค.จะไปประชุมที่ กตต.ใหญ่ที่กรุงเทพ การเตรียมการในการรับสมัครก็กำหนดไว้แล้วที่อาคารสนามกีฬาเทศบาล เทศบาลเมืองเลย โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2557

     ในส่วนของข้าราชการๆ ได้ทำหนังสือไปยังส่วนราชการทุกส่วน รวมทั้งทุกอำเภอต้องวางตัวเป็นกลวง โดยเริ่มต้นของเจ้าหน้าที่ เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้ว จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงของผู้สมัคร โดยขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแล เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม---Advertisement---