728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย ประกาศเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพ เพราะอุณหภูมิจะลดลงเร็ว

จ.เลย ประกาศเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพ เพราะอุณหภูมิจะลดลงเร็ว


จ.เลย ประกาศเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพ เพราะอุณหภูมิจะลดลงเร็ว
จังหวัดเลย ประกาศเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพและอาคารบ้านเรือนในช่วงนี้ เพราะอุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือลูกเห็บตก

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 12-15 ธันวาคม 2556 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่า เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณเดียวกันอยู่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกิดลูกเห็บตกในระยะนี้ได้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาองศาเซลเซียส ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนชาวจังหวัดเลยให้เตรียมพร้อม เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนที่จะเกิดจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โรคภัยไข้เจ็บจากภาวะอากาศหนาวเย็น รวมทั้งพืชผลการเกษตร ในระหว่างวันที่ 12-185 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้หากได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศดังกล่าว ให้แจ้งขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.เลย) โทรศัพท์ 042-811871

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
---Advertisement---