728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย เข้มกวดขันแก้ปัญหาการขนส่งยางพารา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดเลย เข้มกวดขันแก้ปัญหาการขนส่งยางพารา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


จังหวัดเลย เข้มกวดขันแก้ปัญหาการขนส่งยางพารา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สั่งตำรวจภูธร  ตำรวจทางหลวง และ แขวงการทาง กวดขันเข้มงวดการขนส่งยางพารา ป้องกันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  จากสาเหตุน้ำยางรั่วไหลบนพื้นถนน ทำให้ถนนลื่นรถเสียหลักและประสบอุบัติเหตุ

                นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัด ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุสำคัญ  ส่วนหนึ่งมาจากการที่รถบรรทุกขนย้ายยางก้อนถ้วย ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ดูแลระมัดระวัง  ปล่อยปละละเลยให้น้ำยางรั่วไหล  ตกหล่นลงบนพื้นถนน  ทำให้ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ

                ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าว  จังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย , สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๔ อำเภอวังสะพุง , ผู้อำนวยการแขวงการทางเลย ที่ ๑ , ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ ๒ อำเภอด่านซ้าย   และ ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเลย  ให้กวดขันและเข้มงวด  แจ้งผู้ประกอบการรับซื้อและขนย้ายยางก้อนถ้วยในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และขอให้สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง จัดตั้งด่านตรวจ และสกัดจับรถขนยางก้อนถ้วยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง  ซึ่งจังหวัดคาดหวังว่า จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ขอบคุณข่าวจาก 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

---Advertisement---