728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เอสซีจีร่วมกับทางหลวงสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่

เอสซีจีร่วมกับทางหลวงสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่


เอสซีจีร่วมกับทางหลวงสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่
   เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงโคกงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายอำนวย ผลพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์เพเพอร์ จ.ก. (มหาชน) และ พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช ที่ปรึกษาบริษัทฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.โสภณ สารพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย Smile High Way Camping  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงโคกงาม

    


พ.ต.อ.โสภณ สารพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง กล่าวว่า จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก เช่นอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ มักจะเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุมาจากการขับขี่ระยะทางไกล ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ ตำรวจทางหลวงจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมา โดย หน่วยบริการตำรวจทางหลวงโคกงาม เป็นจุดพักรถที่นักท่องเที่ยวสามารถมาใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดห้องพักผ่อนจำนวน 4 เตียง เครื่องดื่ม และสถานที่ถ่ายรูป ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อความคลายเครียดที่ขับรถมาเป็นระยะทางไกล การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์เพเพอร์ จ.ก.---Advertisement---