728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขอเชิญร่วมงานโครงการสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในหุบเขา

ขอเชิญร่วมงานโครงการสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในหุบเขา

ขอเชิญร่วมงานโครงการสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในหุบเขา
   ภูนาคำ รีสอร์ท ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการค่ำคืนแห่งการแบ่งปัน (Phunacome New Year Charity Night 2014) เพื่อร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในหุบเขา โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย

   จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานเหนือ ซึ่งมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นอันหลากหลาย ทั้งทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภาษาถิ่นไทเลย ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หนึ่งในโรงเรียนเล็กกลางหุบเขาที่ห่างไกลเมือง มีจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถม 44 คน ซึ่งยังขาดแคลนงบประมาณอาหารกลางวัน ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กๆ ภูนาคำ รีสอร์ท จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนทาง

โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยในโครงการดังกล่าวขึ้น
1. เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆในโรงเรียนชนบทได้มีคุณภาพอาหารกลางวันที่ดีขึ้น
2. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่
3. เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภูนาคำ รีสอร์ท ชุมชนท้องถิ่นด่านซ้าย และคนเมือง         
โดยมีกิจกรรมภายในงาน
1. จัดขายบัตรสอยดาว ราคาบัตรละ 50 บาท 
2. จัดแสดงดนตรีสดจากวงดนตรีเด็กด่านซ้าย และวงดนตรีเกือบม่วน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
3. การแสดงของเด็กนักเรียนบ้านนาหว้าน้อย
3.1 ฉายสไลด์แนะนำโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย นำเสนอโดยเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย
3.2 นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียน
3.3 ชมการแสดงพื้นถิ่นของเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา
3.4 แนะนำการกิจกรรม Camping School และโครงการอื่นๆของโรงเรียน

สถานที่จัดงาน บริเวณห้องอาหารระเบียงกระบือและห้องอาหารนาคำ รอบๆสระว่ายน้ำ ภูนาคำ รีสอร์ท
วันจัดแสดงงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. – 24.00 น.
ผลที่คิดว่าจะได้รับ
1. เด็กๆโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยได้มีงบสนับสนุนอาหารกลางวัน และได้คุณภาพอาหารกลางวันดียิ่งขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความรัก ความมีเมตตาและความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม
3. เกิดการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย
4. ผู้เข้าร่วมงานเกิดความสุข ความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมนี้

งบประมาณสนับสนุนโครงการ
1. รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรสอยดาว โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
2. เงินสมทบทุนจาก บัญชีกองทุน ภูนาคำ รีสอร์ท เพื่อสังคม - น.ส.นีรชา วงศ์มาศา (เพื่อสังคม)
3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ

หากท่านต้องการร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถทำได้โดย
1. ส่งของขวัญมาร่วมเป็นของรางวัลในกิจกรรมสอยดาว   หรือ
2. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการได้ที่
ชื่อบัญช : น.ส.นีรชา วงศ์มาศา (เพื่อสังคม)
ธนาคารกรุงเทพ บัญชี/ออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส ด่านซ้าย เลขที่บัญชี 416 – 7 – 01758 – 3
แจ้งโอนมาที่อีเมล์ [email protected], [email protected]  หรือโทรสารหมายเลข 042 892007

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภูนาคำ รีสอร์ท
ติดต่อประสานงาน     : นางสาว รัตน์ติกร เชื้อบุญมี (ออย)
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ     : 042 892005-6, 088 5850406


---Advertisement---