728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , รองผู้ว่าฯ เลย มอบผ้าห่มให้ราษฎรพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

รองผู้ว่าฯ เลย มอบผ้าห่มให้ราษฎรพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ


รองผู้ว่าฯ เลย มอบผ้าห่มให้ราษฎรพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งชี ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายภาณุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมามอบผ้าห่มให้กับราษฎรที่ประสพภัยหนาว จำนวน 11 หมู่บ้าน 300 คน โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย หน.ส่วนราชการ ชาวบ้านตำบลโป่ง รอต้อนรับจำนวนมาก จากนั้นรองผู้ว่าฯเลย ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มให้กับราษฎรอำเภอนาแห้ว จ.เลย 5 หมู่บ้าน จำนวน 816 คน

รองผู้ว่าฯเลย กล่าวว่า สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ จ.เลย ว่า จากสภาพอากาศที่หนาวจัดในเวลานี้ และหนาวกว่าทุกปี มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยอำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว เป็น 1 ในอำเภอที่ได้ประกาศเป็นอำเภอประสพภัยพิบัติ ในวันนี้จึงได้ร่วมกับทางอำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว ได้มอบผ้าห่มให้กับราษฎร 2 อำเภอ จำนวน 1,016 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยหนาว จากสภาพที่หนาวจัด มีหลายอำเภอที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

ส่วนสภาพอากาศของจังหวัดเลย ในเช้าวันนี้ ที่อุทยานภูเรืออุณภูมิ 0 องศา ลักษณะอากาศ อากาศหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. อุณหภูมิสูงสุดตามอำเภอต่าง ๆ เช้าวันนี้ (หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส) ดังนี้.- อ.ผาขาว 10.5, อ.วังสะพุง 9.5, อ.เมืองเลย + อ.ด่านซ้าย + อ.ท่าลี่ + อ.นาแห้ว 9.0, อ.ภูเรือ 7.5 ซํ. , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง( อ.ภูกระดึง ) 4.0 , อุทยานแห่งชาติภูเรือ(อ.ภูเรือ) 3.5 , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(อ.ภูเรือ) 6.0, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย( อ.ภูเรือ ) 5.0 , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(อ.นาแห้ว) 7.0 ซํ.


---Advertisement---