728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดเลยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


จังหวัดเลยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พสกนิกรจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะไปตามถนน เจริญรัฐ ถนนร่วมใจ ถนนมลิวรรณ ถนนนกแก้ว เข้าสู่บริเวณพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย(5 ธ.ค.56) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้จุดเทียนชัย ส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมงานทุกหมู่เหล่า เพื่อประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้ง กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 จากนั้น ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
ขอบคุณภาพจาก : ท่านผู้ว่า วิโรจน์ จิวะรังสรรค์

---Advertisement---