728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมมูลนิธิสว่างคีรีธรรมมอบผ้าห่มกันหนาวที่เลย

มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมมูลนิธิสว่างคีรีธรรมมอบผ้าห่มกันหนาวที่เลย


มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมมูลนิธิสว่างคีรีธรรมมอบผ้าห่มกันหนาวที่เลย
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งจากกรุงเทพฯ และมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย นำโดยนายพีระพงศ์ จิระวงค์ประภา ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย ได้ร่วมกันทำการมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ปลากระป๋อง นำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอหนองหิน อำเภอภูหลวง และอำเภอผาขาวจำนวน 1,500 ชุด ในปีนี้ทางมูลนิธิปอเต็กตึ้งนำมามอบให้จังหวัดเลย

   นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่หนาวจัดในขณะนี้ อากาศหนาวมากกกว่าทุกปี มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวขณะนี้ 140,000 ราย ได้มีการช่วยเหลือไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสพภัยหนาวในขณะนี้ จากสภาพที่หนาวจัดมีหลายอำเภอ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาในหลายอำเภอ ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศเป็นอำเภอประสพภัยพิบัติจากอากาศหนาวแล้วใน 5 อำเภอ 


---Advertisement---