728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขนส่งจังหวัดเลย แนะนำการใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูหนาว ให้ปลอดภัย ในสภาวะหมอกหนา

ขนส่งจังหวัดเลย แนะนำการใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูหนาว ให้ปลอดภัย ในสภาวะหมอกหนา

ขนส่งจังหวัดเลย แนะนำการใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูหนาว ให้ปลอดภัย ในสภาวะหมอกหนา
นางสายสุนีย์  เด็ดดวง  ขนส่งจังหวัดเลย แจ้งว่า ในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงสภาพอากาศของจังหวัดเลย มีหมอกลงจัด ประกอบกับจังหวัดเลยจะมีนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมากกว่าฤดูกาลอื่นๆ ทำให้ปริมาณรถหนาแน่นขึ้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยจึงขอแนะนำการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูหนาว ว่า ขอให้ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ 

โดยการลดความเร็วลงกว่าปกติ  ไม่ขับรถในระยะกระชั้นชิดกับรถคันหน้า   หากกระจกรถเป็นฝ้าขาว ควรลดกระจกข้างลง  และปรับอุณหภูมิในรถให้ต่ำกว่านอกรถ เพื่อลดการเกิดฝ้า  หากขับรถท่ามกลางหมอกหนาเป็นเวลานาน อาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากทัศนะวิสัยไม่ดี  ผู้ขับขี่ต้องใช้สมาธิและเพ่งประสาทตามากขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดอุบติเหตุได้ง่าย  หากจำเป็นต้องหยุดหรือจอดรถท่ามกลางหมอกหนา ต้องจอดรถให้ชิดขอบทางมากที่สุด พร้อมทั้งให้สัญญาณที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่น  หากหมอกลงหนามากจนมองไม่เห็นเส้นทาง ควรหาที่จอดพักที่ปลอดภัย แล้วรอจนมองเห็นเส้นทางชัดขึ้น จึงออกเดินทางต่อ

    ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในสภาพอากาศที่มีหมอกลงหนา ผู้ขับขี่รถต้องเปิดไฟหน้ารถ  ซึ่งเป็นไฟต่ำหรือไฟตัดหมอก เพื่อให้รถที่สวนทางมามองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล และปิดไฟตัดหมอกเมื่อมีรถสวนทางมา พร้อมทั้งลดความเร็วลง  ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้พอเหมาะที่จะเบรกได้ทัน  หากต้องเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ ควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า    ไม่ควรแซงหรือหยุดรถกะทันหัน เพราะทัศนะวิสัยไม่ดีและอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  และควรหลีกเลี่ยงการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้ทางคนอื่นได้.---Advertisement---