728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , นายกยิ่งลักษณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเลยวันที่สอง

นายกยิ่งลักษณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเลยวันที่สอง


นายกยิ่งลักษณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเลยวันที่สอง
   เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างด่านศุลกร อ.ท่าลี่ บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย –ลาว โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รายงานความคืบหน้า ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

   นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ขอให้นายกฯช่วยสนับสนุนงบประมาณในการขยายถนนเข้าสู่อำเภอท่าลี่ รวมทั้งตัดถนนเส้นใหม่เข้าสู่อำเภอท่าลี่ ทำให้สามารถระบายรถบรรทุกสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้นยังขอให้มีการขยายพื้นที่บริเวณด่านศุลกากรให้มีการจัดเป็นสัดส่วนรองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนสู่ สปป.ลาว

     ด้านภาคเอกชน นำโดยสภาหอการค้าและสภาอุสาหกรรมจังหวัดเลย ได้มีการหารือกับนายกฯ เพื่อขอให้สนับสนุนงบประมาณ ในเรื่อง 1.ของบประมาณก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงด่วน , 2. เครื่องมือผ่าตัดหัวใจและสมองแก่โรงพยาบาลจังหวัดเลย 3. งบประมาณก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง จ.เลย รองรับการขยายตัวของจังหวัดเลย 4.การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนขอให้สนับสนุนการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย – ลาว อีกหนึ่งสะพานขนานคู่กับสะพานเดิม เพื่อรองรับปริมาณรถบรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารข้ามแดน เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี2558 และ 5.ถนน 4 เลนสายเลย-เชียงคาน และ เลย-ท่าลี่  

   จากการรับฟังข้อเสนอแนะทั้งภาครัฐและเอกชนนายกฯให้ความสนใจในการขยายการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย – ลาว คู่กับสะพานเดิม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 พร้อมกันนี้นายกฯได้ร่วมเดินเท้าที่บริเวณสะพานฯและได้ถ่านภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งสองประเทศ สร้างความยินดีกับทุกฝ่าย

    จากนั้นนายกฯพร้อมคณะได้เดินทางเข้านมัสการพระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยมีกลุ่มนกหวีดประมาณ 40 คน เป่านกหวีดไล่นายก มีนายถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำจิตวิญญาณของคนด่านซ้าย เจ้าแม่นางเทียม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนกว่า 500 คน รอต้อนรับ เมื่อนายกฯ เดินทางถึงพระธาตุศรีสองรัก นายถาวร เชื้อบุญมี ได้ทำพิธีรับขวัญและให้พรจากองค์พระธาตุศรีสองรัก เมื่อเสร็จสิ้นพิธีได้ถ่ายรูปกับประชาชนที่มารอต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเวลา 16.50 น.


---Advertisement---