728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , 'เลย'ล้มป่วยท้องร่วงนับหมื่นคน สสจ.หามาตรการล้อมคอก-แนะวิธีป้องกัน

'เลย'ล้มป่วยท้องร่วงนับหมื่นคน สสจ.หามาตรการล้อมคอก-แนะวิธีป้องกัน


'เลย'ล้มป่วยท้องร่วงนับหมื่นคน สสจ.หามาตรการล้อมคอก-แนะวิธีป้องกัน
นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จากข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พบตั้งแต่เดือนม.ค.ถึงต.ค. พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 10,621 ราย พบมากที่ อ.วังสะพุง โดยอาการของโรคผู้ป่วยจะถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ซึ่งหากรักษาไม่ถูกวิธีจะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้

          นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า สาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเกิดจากหลายประการ เช่น จากน้ำและอาหารไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อโรค สุขอนามัยส่วนตัวไม่สะอาด รวมทั้งมักเกิดในช่วงที่มีอากาศแปรปรวน แต่ถ้าหากเป็นอุจจาระร่วงอย่างแรง จะมีความรุนแรงมากกว่า แพร่กระจายได้รวดเร็ว ผู้ป่วยจะสูญเสียน้ำและเกลือแร่ จากการถ่ายไม่หยุดและเข้าสู่ภาวะช็อก หากช่วยเหลือไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

          นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโดยป้องกัน ด้วยการเก็บอาหารให้มิดชิด มีฝาชีครอบหรือใส่ตู้อาหาร อีกทั้งควรกินอาหารปรุงสุกใหม่ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องทำให้สุกอย่างทั่วถึงตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วปลอดภัย การเชือดไก่ เป็ดต้องใส่ถุงมือ สวมเสื้อผ้ามิดชิด อาหารต้องไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือก่อน หลังรับประทานอาหารหรือเข้าส้วม ถ่ายอุจจาระลงส้วม ดูแลเป็นกรณีพิเศษในผู้สูงอายุ ในทารกระวังความสะอาดของขวดนม ซื้ออาหารสดมาปรุง ต้องดูให้สดสะอาด เลือกซื้ออาหารจากแผงลอยที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เมื่อมีอาการเป็นโรคอุจจาระร่วง ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ แต่ถ้ายังมีไข้ อาเจียนรุนแรงต้องรีบนำส่งสถานบริการสาธารณสุขทันที

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค
---Advertisement---