728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผู้ว่าราชการ จ.เลย มอบของขวัญปีใหม่ ให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาล

ผู้ว่าราชการ จ.เลย มอบของขวัญปีใหม่ ให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาล


ผู้ว่าราชการ จ.เลย มอบของขวัญปีใหม่ ให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาล
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นางวณี  จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้เชิญ พนักงานทำความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๓๒ คน มาร่วมรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับ  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน  พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบของขวัญปีใหม่ เป็นผ้าห่มกันหนาว  และเครื่องอุปโภคบริโภค  เป็นกำลังใจและขอบคุณแก่พนักงานทำความสะอาดของเทศบาลเมืองเลย ทุกคน   พร้อมทั้งกล่าวชมเชย ว่า เป็นผู้ปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังการดูแลรักษาความสะอาดให้กับจังหวัดเลย ในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยว  แม้จะมีกำลังเพียง ๓๒  คน แต่ต้องรับผิดชอบพื้นที่เขตเทศบาล รวมทั้งถนนทุกสาย ให้มีความสะอาด เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเลย ในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ขอให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเอง ที่มีต่อสังคมโดยรวม

    ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  ของขวัญปีใหม่และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จัดมอบให้กับพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลเมืองเลย ครั้งนี้ ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ของจังหวัดเลย ที่มีความห่วงใจและต้องการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ต้องเหน็ดเหนื่อย เพื่อรักษาความสะอาดให้แก่บ้านเมืองเป็นส่วนรวม---Advertisement---