728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวอำเภอเมืองเลย

สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวอำเภอเมืองเลย


สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวอำเภอเมืองเลย
   วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย นางอัจฉรา สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อุปนายกสมาคมและคณะกรรมการมอบเครื่องกันหนาว แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอเมืองเลย จำนวน 1000 ชุด โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมในพิธี

จากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูง กำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดเลย มีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด ราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น จังหวัดเลยได้ดำเนินการสำรวจจำนวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในช่วงเวลา ดังกล่าว ปรากฏมีราษฎรที่ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่ 14 อำเภอ จำนวน 138,087 คน เป็นผู้สูงอายุ 53,914 คน เด็กไร้อุปการะ 4,552 คน คนพิการทุพลภาพ 11,801 คน ผู้มีรายได้น้อย 25,471 คน ผู้ประสบความเดือดร้อน 42,349 คน สำหรับอำเภอเมืองเลยมีจำนวน 21,412 คน---Advertisement---