728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย เชิญท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง

จังหวัดเลย เชิญท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง


จังหวัดเลย เชิญท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง
นางเพยาว์ พุทธมาตย์ เกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดเผยว่า บ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย เป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,045 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี จัดทำแปลงทดลองการเกษตร พืชเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 180 ไร่
จัดแปลงสาธิตปลูกดอกไม้เมืองหนาว บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ มีการปลูกไม้ดอกพันธุ์เทียนนิวกินีต้นคริสต์มาสแดง ต้นทานตะวัน และสตรอเบอรี่ และยังปรับเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวมาชมไม้ดอกเมืองหนาว โดยการเดินชมป่าต้นสนสามใบเป็นจำนวนมาก ลัดเลาะเดินชมธรรมชาติในป่าใหญ่ และหาหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน ซึ่งเป็นศัตรูของลำไผ่ ทำให้ความแข็งแรงของเนื้อไม้ลดลง โดยตัวหนอนเจาะเข้าในลำไผ่ขณะที่ยังเป็นหน่อ กินเยื่อภายในปล้องไผ่ และกัดทะลุข้อเป็นระยะทางยาว รวมทั้งกินเนื้อไม้ไผ่ทำให้แตกเสียหายและบางส่วนตาย
นอกจากนี้ ลำไผ่ชะงักการยืดตัว ขณะเดียวกัน ตัวหนอนรถด่วนในเดือนธันวาคม มีราคา 200-400 บาท/ กิโลกรัม ซึ่งจะใช้ในการบริโภคที่มีอยู่ในต้นไผ่หม่าจู ซึ่งปลูกไว้กว่า 2,000 ต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเสาะหาหนอนเป็นๆ (รถด่วน) ในต้นไผ่หม่าจู หนอนไม้ไผ่ เริ่มวางไข่เดือนกรกฎาคม มาเจริญเติบโตจนสามารถนำมาทานได้ โดยการคั่วให้สุกหรือกินดิบๆ ก็ได้ แถมโปรตีนเยอะอีก จะมีในช่วงหนาวนี้เท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะหาประสบการณ์ที่ไหนไม่มีแล้ว โดยจะมีกลุ่มชาวบ้านพร้อมสาธิตในการหาหนอนไม่ไผ่หม่าจู ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) บ้านนาลานข้าว อยู่ห่างจากจังหวัดเลยเพียง 80 ก.ม. ห่างจากอำเภอภูเรือ 60 ก.ม. และห่างจากอำเภอด่านซ้ายเพียง 45 ก.ม. เท่านั้น แวะกราบไหว้อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จุดนัดพบกับกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล 
จ.ขอนแก่น และมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ด้วยอุณหภูมิ 10-13 องศา ในยามเช้า มองพระอาทิตย์ขึ้นและตก นักท่องเที่ยวยังสามารถกางเต็นนอน โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ถนนหนทางสะดวก เป็นถนนดำตลอดสาย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเข้าชม และนอนกางเต็นสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่า12 องศา ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) บ้านนาลานข้าว 081-8859140 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 042-812051

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---