728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ 2557

จ.เลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ 2557


จ.เลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ 2557
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ที่บริเวณลานโพธิ์หน้าพระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี การสวดมนต์ข้ามปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีอานิสงส์ที่ทรงพลานุภาพ ช่วยสร้างจิตให้เกิดกุศล ก่อให้เกิดความสุข เป็นการช่วยสร้างพลังอำนาจทางจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา อันจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา สามารถซึมซับเอาหลักคำสอนในบทสวดมนต์ไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ อานิสงส์แห่งการสวดมนต์ในคืนข้ามปีนั้น จะทำให้ได้โอกาสในการระลึกถึงบุญกุศลที่ปฏิบัติมาตลอดปี หรือสิ่งใดที่ทำผิดพลาดก็จะได้มาร่วมรวมจิตด้วยการสวดมนต์บทต่างๆ การสวดมนต์ข้ามปีเป็นการทำความดีข้ามเวลา เมื่อส่งท้ายด้วยความดี เริ่มต้นด้วยความดี ชีวิตจะพบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และอานิสงส์จากการสวดมนต์ข้ามปี ประการแรก ทำให้ปลอดภัยจากอบายมุข อุบัติเหตุ จากความชั่วร้าย เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต เป็นการเริ่มต้นชีวิตอย่างมีระเบียบ วินัย ได้รู้เห็นจริงในสัจธรรม รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนถึงเวลาศักราชใหม่ พระสงฆ์ได้พร้อมกันเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี และผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประธานกล่าวอวยพรปีใหม่ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---