728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยจัดแข่งขันกีฬาประจำปี2557

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยจัดแข่งขันกีฬาประจำปี2557


หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยจัดแข่งขันกีฬาประจำปี2557
ที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย ประจำปี2557 การจัดการแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
บูรณาการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน เสริมสร้างอุปนิสัยให้เจ้าหน้าที่มีความรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย อันเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดี การจัดแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย เปตองหญิง แชร์บอลหญิงและตะกร้อชาย ประเภทกีฬามหาสนุกได้แก่ ชักเย่อทีมผสม วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ตีกอล์ฟมะเขือ วิ่งเสียบทีมผสม และเก้าอี้ดนตรี กีฬาเป็นสื่อในการสืบสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนา กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี ขอให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัย ซึ่งกันและกัน

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
---Advertisement---