728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยออกประกาศเตือน 27-28 เลยเจอหนาวอีกระรอก

เลยออกประกาศเตือน 27-28 เลยเจอหนาวอีกระรอก


เลยออกประกาศเตือน 27-28 เลยเจอหนาวอีกระรอก
   นายยิ่งยศ ธนจันทร์ซึ่งรับผิดขอบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยได้ออกประกาศของจังหวัดเลย ประกาศให้ประชาชนในจังหวัดเลย ระวังภัยหนาวอีกระลอกกล่าว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งงเตือนลักษณะอาการทั่วไปว่าในช่วงวันที่ 27-28 มกราคม 2557ความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง ระลอกใหม่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส  บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาและขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

  เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันจะเกิดจากสภาวะอากาศหนาวในส่วนของจังหวัดเลย จึงเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเลย ทราบ

เกี่ยวกับภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน พืชผลทางการเกษตรให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้นุ่งห่มเสื้อผ้าสร้างความอบอุ่นให้เพียงพอต่อตนเองและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนจากลมแรงและระวังอุบัติเหตุทางจราจรบริเวณที่มีหมอกหนา ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่26 มกราคม 2557


---Advertisement---