728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , แม่ทัพภาค 2 อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานศาลาใหม่

แม่ทัพภาค 2 อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานศาลาใหม่


แม่ทัพภาค 2 อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานศาลาใหม่
   วันที่ 9 มกราคม 2557 ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบทื่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บริเวณหน้าสนามกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 สถานที่เดิม ไปยังศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งใหม่ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 8 ซึ่งติดทางเข้าประตู ริมถนนสายเลย-เชียงคาน

   พ.ท.วรวุฒิ สำราญ บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 8 กล่าวว่า พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2523 ปัจจุบัน มีอายุรวม 32 ปี มีสภาพทรุดโทรม เก่า และชำรุด  ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวใช้ประกอบพิธี และพื้นที่มีความลาดเอียง ตามภูมิประเทศ กำลังพลยืนร่วมพิธีไม่ตรงไม่เป็นระเบียบ พื้นที่ใกล้เคียงจอดยานพาหนะไม่เหมาะสม ทั้งนี้ส่วนราชการภายนอก ประชาชนทั่วไป ที่มีความเลื่อมใส ศรัทธา หากมีความประสงค์จัเข้ามาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะต้องเดินทางเข้มาถึงบริเวณที่ตั้งหน้ากองร้อย ซึ่งเป็นที่หวงห้ามภายในหน่วย ทางหน่วยจึงได้หารือกับ พล.ท.ดำรงค์ คุ้มแสง ผู้บังคับการกองพันท่าแรก ซึ่งเปนผู้กำหนดสถานที่ตั้งเดิม เมื่อ 32 ปี ที่แล้ว และได้รับความเห็นชอบให้ก่อสร้างศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งใหม่   ซึ่งได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2555 เวลา 09.39 น. โดยเรียนเชิญ พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานในพิธี และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ได้กระทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาประดิษฐาน ณ ศาลาแห่งใหม่ในวันนี้---Advertisement---