728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวจังหวัดเลย กว่า 3 หมื่นคน เกิดรายได้จากค่าที่พักกว่า 100 ล้านบาท

เทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวจังหวัดเลย กว่า 3 หมื่นคน เกิดรายได้จากค่าที่พักกว่า 100 ล้านบาท


เทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวจังหวัดเลย กว่า 3 หมื่นคน เกิดรายได้จากค่าที่พักกว่า 100 ล้านบาท
จากการจัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ปรากฏว่า จังหวัดเลยมีห้องพัก 4,719 ห้อง มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประมาณร้อยละ 90% เฉพาะวันที่ 29-31 ธันวาคม 2556 เข้าพักเต็มทุกที่ เป็นนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ใช้ห้องพักไม่น้อยกว่า 32,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีที่พัก ต้องใช้วิธีกางเต็นท์ตามจุดต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมากส่วน ผู้เยี่ยมเยือนเข้ามาในพื้นที่คาดว่าไม่น้อยกว่า 30,000 คน เนื่องจากเส้นทางสายภูเรือ- ด่านซ้าย ซึ่งเป็นพื้นที่จัดและจำหน่ายพันธุ์ไม้เมืองหนาว ไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ของประเทศไทย และเส้นทางเข้าสู่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับที่ 3 จากการสำรวจของเวปไซต์ Postjung.com มีสภาพการจราจรติดขัด คาดว่าการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยของนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านที่พัก ประมาณ 105 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---