728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ภูมิใจไทยส่ง3ผู้สมัครสู้เพื่อไทยใน จ.เลย

ภูมิใจไทยส่ง3ผู้สมัครสู้เพื่อไทยใน จ.เลย


ภูมิใจไทยส่ง3ผู้สมัครสู้เพื่อไทยใน จ.เลย
พรรคภูมิใจไทย ส่ง 3 ผู้สมัคร ส.ส.ลง 3 เขตเลือกตั้งของ จ.เลย ขณะที่ พรรคเพื่อไทย ส่งครบทั้ง 4 เขต
ที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองเลย จ.เลย ทาง กกต.จังหวัดเลย ใช้เป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 4 เขต และวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการรับสมัคร โดยวันนี้มีผู้มาสมัครจำนวน 3 พรรค 

โดยพรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัคร 3 เขต 3 คน มี นายทศพล สังขทรัพย์ ลงเขต 1 นายสิทธิชัย สิทธิรัตน์ ลงเขต 3 นายชูศักดิ์ บัวระภา ลงเขต 4 พรรคเครือข่ายชาวนา นายชยกร เศษสุวรรณ ลงเขต 4 นางอริสราภรณ์ เฟื่องอารมย์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ลงเขต 2 ไม่มีกลุ่ม กปปส.มาชุมนุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดรับสมัคร 3 วัน ที่ผ่านมา มีผู้สมัครจำนวน 2 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ลงเขต 1 นางนันทนา ทิมสุวรรณ ลงเขต 2 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ลงเขต 3 นายวันชัย บุษบา ลงเขต 4 พรรคพลังสหกรณ์ นายอุดม อ่ำแย้ม ลงเขต 1 นายธรรมพล หงส์คำ ลงเขต 2 นายนอง บัวระภา ลงเขต 3 นายแสงจันทร์ศรีพลเมือง ลงเขต 4 รวมแล้ว 5 พรรค 13 คน


---Advertisement---