728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย จัดกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 "นครธาตุเกมส์"

จังหวัดเลย จัดกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 "นครธาตุเกมส์"


จังหวัดเลย จัดกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 "นครธาตุเกมส์"
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย จัดกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 "นครธาตุเกมส์" วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงคานคนใหม่ กล่าวว่าเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 ได้รับเกียรติจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลยให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 "นครธาตุเกมส์" ขึ้นในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


ในงานมีการเดินขบวนพาเหรด และแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกรัอ เปตอง แบดมินตันและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา อีกทั้งยังสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างหน่วยงานเทศบาล ที่เข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---