728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สืบสานงาน "เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดชัยภูมิ"

สืบสานงาน "เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดชัยภูมิ"


สืบสานงาน "เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดชัยภูมิ"
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ชวนทุกท่านร่วม “งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ” ประจำปี 2557 วันนี้ - 20 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

       นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ พระยาภักดีชุมพล หรือ เจ้าพ่อพญาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิ อันเป็นที่รักและเคารพต่อชาวชัยภูมิและจังหวัดข้างเคียง อีกทั้งเพื่อน้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าพ่อพญาแล และเพื่อให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
       
       สำหรับกิจกรรมภายในงานที่มีความสำคัญและพลาดไม่ได้ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน การจัดพิธีถวายช้างเป็นการถวายช้างจริง จำนวน 9 เชือก โดยให้ผู้ที่ถวายช้างใช้ตะขอช้างถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล(สอบถามความประสงค์ได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ(กลุ่มงานความมั่นคง) โทร.0-4482-1433 ในอัตราเชือกละ 2,500 บาท) โดยจะได้รับเหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่น "เจ้าเมือง” 1 ชุด จำนวน 3 เหรียญ พร้อมเสื้อ "ภูมิใจ ชัยภูมิ” และรับบัตรที่นั่งชม แสง สี เสียง "ตำนานเมืองชัยภูมิ”) พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่
       
       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมความสวยงามของขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน(เริ่มวันที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 04.45 น.เป็นต้นไป) การแสดง แสง สี เสียง “ตำนานเมืองชัยภูมิ” การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมและเชียร์กับสาวงามในการประกวดธิดาพญาแล(รอบชิงในวันที่ 17 มกราคม 2557) การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง(ตอลด 9 วัน 9 คืน) ร่วมลุ้นโชคกับสลากกาชาดรับของรางวัล รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมามาย
       
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร.0-4482-2502 หรือ ศูนย์ฯ ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) โทร.0-4481-1376
---Advertisement---