728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก”

สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก”


สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก”
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ชวนทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก” ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ก.พ. 57 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

       นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า การจัดงานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ครั้งนี้ อันจะสามารถส่งเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมต้นไม้ และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ การแสดงของวงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร.0-4424-9654 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร.0-4421-3030 

---Advertisement---