728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ลำปาง ชวนสัมผัสความยิ่งใหญ่ของช้างไทย ในงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

ลำปาง ชวนสัมผัสความยิ่งใหญ่ของช้างไทย ในงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”


ลำปาง ชวนสัมผัสความยิ่งใหญ่ของช้างไทย ในงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จับมือ ททท.เชียงใหม่ ชวนชมความยิ่งใหญ่ของช้างไทยในงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 9-13 ม.ค. 57 ณ สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

       นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงาน “ช้างไทย” ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant) ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2557 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
       
       ภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการแสดงแสง สี เสียง ขบวนแห่ช้างไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค (กาดมั่วคัวแลง) การประกวดวาดภาพและชิ้นงานของที่ระลึกเกี่ยวกับช้าง การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การออกร้านค้าชุมชน ร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP การรับประทานอาหารขันโตกในบรรยากาศย้อนยุค และการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัลมากมาย
       
       สำหรับกิจกรรมเด่นๆในงาน มีดังนี้
       
       วันที่ 9 มกราคม 2557
       
       ภาคบ่าย
       13.00-16.15 น. : พิธีเปิดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant) ณ บริเวณลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง
       
       ภาคกลางคืน
       17.00 - 20.30 น. พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง การรับประทาน
       อาหารเย็นแบบขันโตกในบรรยากาศตลาดโบราณย้อนยุค (กาดมั่วคัวแลง) ภาคกลางคืน ชมการแสดงแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณ ลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง
       
       วันที่ 10-13 มกราคม 2557
       
       ภาคเช้า
       09.30 - 147.00 น. : ชมช้างอาบน้ำ การทำงานของหมอช้าง การอนุบาลช้างน้อย ชิม ชม ชอป สินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ของดีเมืองลำปาง การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิทรรศการ การปลูกและใช้ประโยชน์จากสวนป่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า การอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย
       
       ภาคกลางคืน
       17.00-19.29 น. : ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกในบรรยากาศตลาดโบราณย้อนยุค (กาดมั่วคัวแลง) ชมการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย และถ่ายภาพที่ระลึกภายในงาน
       
       ทั้งนี้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานดังกล่าวและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่(รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) โทร. 0-5327-6140-2 หรือดูที่ www.tourismchiangmai.org หรือที่ https://www.facebook.com/amazingchiangmai และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ โทร. 0-5482-9329,0-5482-9333 หรือดูที่ http://www.thailandelephant.org

---Advertisement---