728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าและจังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาว

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าและจังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาว


นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าและจังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาว
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน.ในการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่พระภิกษุสามเณรที่วัดป่ามุจลินทราราม บ้านห้วยม่วง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ซึ่งผ้าห่มที่มอบในครั้งนี่เป็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.วีระชัยถาวรทนต์ และสำนักพุทธฯจังหวัดเลย

ดร.วีระชัย ภาวรทนต์ กล่าวถึงการนำผ้าห่มมามอบให้กับพระภิกษาสามเณรที่จังหวัดเลยในครั้งนี้นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณะกุศลและสาธารณะประโยชน์พัฒนาชุมชนหมู่บ้านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและประสพภัยต่างในส่วนของจังหวัดเลย ปีที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพในปีนี้จังหวัดเลยประสบภัยหนาวมีความต้องการผ้าห่มและเครื่องกันหนาวจำนวนมาก จึงได้พร้อมใจรวบรวมปัจจัยซึ้อผ้าห่มและเครื่องกันหนาวมาถวายแด่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดเลยโดยวันที่ 22 ม.ค.57 ถวายอังสะ หมวกและถุงเท้าแด่พระภิกษุสามเณรที่วัดสันติวนาราม อ.เชียงคาน จ.เลย จำนวน 100 ชุด วันที่ 23 ม.ค.57 คือวันนี้ ถวายผ้าห่มแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดป่ามุจลินทราราม อ.เมืองเลยจำนวน 300 ผืน

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

---Advertisement---