728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมถวายผ้าห่มให้พระภิกษุ จ.เลย

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมถวายผ้าห่มให้พระภิกษุ จ.เลย


นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมถวายผ้าห่มให้พระภิกษุ จ.เลย
ผู้ว่าฯ เลย นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมถวายผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระภิกษุในจังหวัดเลยที่ประสบภัยหนาวกว่า 300 ผืน

       วันนี้ (24 ม.ค.) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานถวายผ้าห่มให้พระภิกษุวัดป่ามุจลินทราราม บ้านนาม่วง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ตามกิจกรรมสาธารณกุศลของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า โดยนำผ้าห่มถวายแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 300 รูป ซึ่งมี ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ นำคณะสถาบันพระปกเกล้ามาร่วมถวายผ้าห่มดังกล่าว
       
       ดร.วีระชัย ภาวรทนต์ กล่าวถึงการนำผ้าห่มมามอบให้แก่พระภิกษาสามเณรที่จังหวัดเลยว่า นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ในส่วนของจังหวัดเลย ปีที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ
       
       ซึ่งในปีนี้ จังหวัดเลยประสบภัยหนาว มีความต้องการผ้าห่ม และเครื่องกันหนาวจำนวนมาก จึงพร้อมใจรวบรวมปัจจัยซื้อผ้าห่ม และเครื่องกันหนาวมาถวายแด่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดเลย ณ วัดป่ามุจลินทราราม อ.เมืองเลย จำนวน 300 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิษุสามเณรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว


---Advertisement---