728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ย้อนรอย “มรดกโลกบ้านเชียง” มรดกไทยเมืองอุดรฯ

ย้อนรอย “มรดกโลกบ้านเชียง” มรดกไทยเมืองอุดรฯ


ย้อนรอย “มรดกโลกบ้านเชียง” มรดกไทยเมืองอุดรฯ
จ.อุดรธานี ร่วมกับ ททท. อุดรธานี ชวนเที่ยวงาน “มรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 พบกับ ขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง การแสดง แสง สี เสียง ตระการตา กิจกรรม 7 Amazing การประกวดวาดภาพย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง การแสดงโปงลาง หมอลำ และกิจรรมอื่นๆ อีกมากมาย

       “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ลำดับที่ 359 จากองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2534 นอกจากนี้กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียง (ชุมชนบ้านเชียงอนุรักษ์อารยธรรมโบราณสืบสานวิถีไทพวน) ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย ด้วยความสำคัญดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี โดยอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง จึงร่วมกันจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557
       
       ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง การแสดง แสง เสียง กิจกรรม 7 Amazing ของ ททท.อุดรธานี การประกวดวาดภาพย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง การแสดงโปงลางและหมอลำ พร้อมกิจกรรมอีกมากมายและในช่วงเวลาดังกล่าว ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯบ้านเชียงด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406 - 7, เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. 0 4223 5001, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. 0 4200 8340 - 1

---Advertisement---