728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรเขต อำเภอเมืองเลย

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรเขต อำเภอเมืองเลย


มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรเขต อำเภอเมืองเลย
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลกกทอง จำนวน 5 หมู่บ้าน จำนวน 500 ผืน นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จากสถานการณ์ทั่วโลกและในประเทศไทย นับวันจะมีความรุนแรง ขยายวงกว้างและทำลายชีวิตทรัพย์สินของประชากรอย่างมากมาย ดังนั้นหากทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ก็จะสามารถลดความรุนแรงสาธารณภัยต่างๆ ให้ลดลงได้เป็นอย่างดี

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวปีนี้ ได้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดเลยได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน คือภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็นจำนวนมาก รวมทั้งทำให้การดำรงชีวิตประจำวันได้รับผลกระทบไปด้วย จังหวัดเลยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน ครบทั้ง 14 อำเภอ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลกกทอง ทั้ง 5 หมู่บ้าน ของอำเภอเมืองเลย จำนวน 500 ผืน

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---